Son Dakika

BESYO NEDİR?

BESYO Nedir? Besyo teriminin açılımı; ‘’BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUDUR’’ Ülkemizde Spor Akademisi olarak da bilinmektedir. BESYO; Yurtdışında PYSHİCAL EDUCATİON AND SPORT DEPARTMENT (Fiziksel Eğitim ve Spor Bölümü) olarak geçmektedir.

BESYO
Sporun teorik ve uygulama kısımlarını Spor bilimleri fakültesi ve beden eğitimi spor yüksekokulu bünyesinde eğiterek, beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği, antrenörlük, rekreasyon bölümlerine ayırarak ders veren akademik çatıdır.

Ülkemizde besyo, sporun içinden gelen veya gelmeyen kişilerin sporsal yönde eğitim almak için başvurduğu fakülte veya yüksekokulların bu kişilere kendi bünyesinde akademik eğitim ve özel uygulamalar ve çalışmalarla deneyim kazandıran ve profesyonel eğitim veren okullardır.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında dört bölüm vardır. Bu bölümlere girip eğitim almak isteyen öğrenciler Yükseköğretim (YÖK) yapmış olduğu üniversite sınavına, günümüz adıyla TYT sınavına girmek zorundalar. Buradan almış oldukları puana ek olarak üniversitelerin belirlemiş olduğu taban puanı almış olmaları ve bu üniversitelerin özel yetenek sınavlarına girmek zorundadırlar.

Bu sınavlara girip Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının veya Spor Bilimleri Fakültelerinin bölümlerinden Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümlerinden herhangi birini kazandıktan sonra 4 yıllık eğitim-öğretim sonucunda kaliteli sporcu, eğitimli ve bilgi dağarcığı yüksek öğretmenler ayrıca akılcı düşünen, sporcu ve yöneticiler, rekreasyonist bakış açısı olan eğitimciler mezun olurlar.

Son yıllarda gerçekleştirilen devlet politikalarıyla ve yapılan çalışmalarla ülkemizde spora ve sporcuya verilen önem ve değer artarken Besyo ve Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarının da önemi bir hayli artmakta olup, sporun gelişmesine ve ilerlemesine aynı zamanda liyakat sahibi sporcular ve mezunlar eğitimciler ciddi katkı sağlamaktadır.

Bununla birlikte Besyolar ve Spor Bilimleri Fakülteleri gelişen teknolojiyle birlikte ve sporun evrensel nitelikleri gereği hem sporun bilimsel yönlerini incelemek hem de sporun sac ayağı olan Sporcular, Yöneticiler, Antrenörlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunan ve buna ek olarak ülkemizde aktif spor yaşamını insanlarımıza aktaran bilgili, lisanslı, belgeli sporcu, antrenörler yetiştiren ve spor kültürünün gelişimine katkı sağlayacak sistemin adıdır.